Decyzja Ministra Edukacji Narodowej

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia lekcyjne od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zostają zawieszone. Wynika to z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Nauczyciele o ile to możliwe przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

MEN zachęca do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Prosimy też o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których dzieci przebywają.

Grzegorz Popin
dyrektor szkoły

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *