Chemiczne sztuczki

24.11.2010 odbyły się z Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych warsztaty doświadczeń „ Chemia w małej skali”. Uczestniczyło w nich 101 uczniów z klas II i III technikum.

Chemiczne sztuczki
Chemiczne sztuczki

Zajęcia były podzielone na 2 części -warsztaty i pokaz doświadczeń. W pierwszej części uczniowie pod okiem pracowników UMK w Toruniu przez 2 godz. wykonywali doświadczenia w 2 blokach tematycznych

Chemiczne sztuczki
Chemiczne sztuczki

– z chemii nieorganicznej (badali m.in. otrzymywanie i właściwości chloru, tlenku azotu i jego wpływ na rośliny, spalali siarkę) i z chemii organicznej (badali i porównywani

Chemiczne sztuczki
Chemiczne sztuczki

właściwości gliceryny i etanolu, spalali butan, wytrącali osady). Druga część były to pokazy doświadczeń chemicznych na sali audiowizualnej.

Chemiczne sztuczki
Chemiczne sztuczki

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wszyscy chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Organizator: mgr Hanna Agatowska

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *