Charytatywna pomoc dla 4-letniej Patrycji

Jedną z misji szkoły- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lęborku jest kształtowanie postaw prospołecznych i rozbudzanie szeroko pojmowanej empatii wobec wszystkich istot żywych. Zgodnie z naszą misją chętnie włączamy się we wszelkie działania o charakterze dobroczynnym o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Tym razem pomogliśmy Patrycji.

Akcja charytatywna-WEŹ UDZIAŁ W LOTERII- WYGRAJ I POMÓŻ  PATRYCJI! odbyła się w dniach  16  -17 marca 2014  od godz.10.00 w Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych. Była to loteria fantowa ( każdy los wygrywa- cena 2 zł)  oraz sprzedaż ciasta i kawy. Pieniądze będą przeznaczone na pomoc 4-letniej Patrycji z Jerzkowic ( gmina Czarna Dąbrówka) ze zdiagnozowanym guzem złośliwym pnia mózgu -na kosztowną operację i leczenie.

 

Organizatorem ,, Pomocy dla Patrycji” jest Prywatne Liceum dla Dorosłych , Samorząd Słuchaczy PLO i Samorząd Uczniowski ZSMI .

Zebrano kwotę  502 zł.

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość
 
– DZIĘKUJE

mgr Beata Hrycyk

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *