Brawo Szymon Zieliński

W dniu 13 grudnia 2016 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku podczas uroczystej Gali Stypendialnej uczeń klasy II TI Szymon Zieliński otrzymał stypendium marszałka województwa pomorskiego.

Brawo Szymon Zieliński
Brawo Szymon Zieliński

Uroczysta gala stypendialna z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka była podsumowaniem realizowanego przez władze regionu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”.

W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom z całego Pomorza, obok przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego, uczestniczyli dyrektorzy szkół i nauczyciele, jak również rodzice i opiekunowie wyróżnionych uczniów.

Zasady przyznawania stypendiów zostały określone  w przyjętym przez Sejmik Programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. W ramach tego programu w 2016 r. przyznano 3 rodzaje stypendiów:

  • stypendia i nagrody finansowane z budżetu województwa – dedykowane uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych (wpłynęło 417 wniosków; przyznano 42 stypendia w wysokości od 150 do 300 zł/przez okres 10 miesięcy)
  • stypendia finansowane ze środków europejskich – dedykowane uczniom uzdolnionym w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych (wpłynęło 1908 wniosków; przyznano 417 stypendiów w wysokości  250 zł/przez okres 12 miesięcy)
  • stypendia finansowane ze środków europejskich – dedykowane uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych (wpłynęło 1220 wniosków; przyznano 412 stypendiów w wysokości 250 zł/przez okres 10 miesięcy)

Ogółem w ramach Gali wyróżnionych zostało 869 stypendystów na łączną kwotę 2 mln 408 tys. zł.

Warto podkreślić, iż stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych zostały w tym roku przyznane po raz pierwszy. Stypendia te – poprzez wsparcie najzdolniejszych uczniów pomorskich szkół zawodowych  –  służyć mają między innymi zmianie wizerunku szkolnictwa zawodowego i zachęceniu młodzieży do wyboru tej ścieżki edukacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *