Bonifacje klas pierwszych

Dnia 16 listopada odbyły się w naszej szkole Bonifacje, czyli otrzęsiny klas pierwszych. Zwyczaj ten jest symbolicznym przyjęciem uczniów klas pierwszych do grona koleżeńskiego przez starszych uczniów naszej szkoły.