Bliżej Kaszub

Dnia 28 lutego o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie miało charakter prelekcji, na której został poruszony temat: „Kaszubski Park Krajobrazowy – dziedzictwo kulturowe i ekologiczne”.

Bliżej Kaszub
Bliżej Kaszub

Na powyższym spotkaniu w sposób ciekawy przedstawiono zasięg terytorialny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,

Bliżej Kaszub
Bliżej Kaszub

gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną całkowitą i częściową, ciekawe szlaki turystyczne oraz liczne pomniki przyrody oraz rezerwaty przyrody.

Bliżej Kaszub
Bliżej Kaszub

Bliżej Kaszub – 05.03.2007

Dnia 28 lutego o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie miało charakter prelekcji, na której został poruszony temat: „Kaszubski Park Krajobrazowy – dziedzictwo kulturowe i ekologiczne”.


Na powyższym spotkaniu w sposób ciekawy przedstawiono zasięg terytorialny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,


gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną całkowitą i częściową, ciekawe szlaki turystyczne oraz liczne pomniki przyrody oraz rezerwaty przyrody.


Spotkanie zostało potwierdzone wpisem do Kroniki Szkolnej.

Bliżej Kaszub
Bliżej Kaszub

Wykład przeznaczony był dla wszystkich uczniów klas pierwszych oraz maturzystów z biologii.

Bliżej Kaszub
Bliżej Kaszub

Opiekunem jak i organizatorem spotkania był pan Marek Pobłocki.

 

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *