Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium

Dnia 25 września 2023 r. nasza szkoła gościła Atomowy Autobus Mobilne Laboratorium, koordynatorem tego wydarzenia w szkole była p. Katarzyna Pączek.  

Głównym celem projektu „Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium” jest dotarcie do lokalnych społeczności i przekazanie rzetelnych informacji nt. pokojowego wykorzystania energii jądrowej w kontekście rządowego programu budowy elektrowni atomowej w Polsce. „Atomowy Autobus” to mobilne centrum informacyjne, wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych: sprzęt audiowizualny, obiekty i urządzenia demonstracyjne oraz wystawa. W bezpośrednich rozmowach z odwiedzającymi stoisko informacyjno-edukacyjnego pracownicy Fundacji oferują nieodpłatną, obiektywną i jak najbardziej aktualną wiedzę m.in. w zakresie ochrony radiologicznej, istoty promieniotwórczości, stosowanych technologii budowy reaktorów i systemów zabezpieczeń oraz kosztów budowy przyszłej elektrowni jądrowej przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych. W ramach projektu oprócz edukacyjnej wystawy prowadzone są prelekcje – seminaria skierowane do młodzieży szkolnej. 

Pracownicy i wolontariusze Fundacji Forum Atomowego pod okiem prezesa p. Łukasza Koszuka wystawili u nas na auli 5 stanowisk do pokazów i prelekcji. Wszystko to spotkało się z szerokim zainteresowaniem naszej młodzieży. Zadawali ciekawe i dociekliwe pytania, które wymagały od prowadzących pełnej mobilizacji, z czego prowadzący byli bardzo zadowoleni. W wydarzeniu tym wzięło udział 10 klas, czyli ponad 300 uczniów pod opieką nauczycieli.  

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *