Aktywny samorząd

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

Realizator programu: samorząd powiatowy  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2015 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
w tym:

a)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

d)    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresat programu (Moduł II):

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Adresat programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszar B Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, które nabyły w ramach programu sprzęt elektroniczny i oprogramowanie. W przypadku osób
w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

Obszar C Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności).

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

–       w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

–       w module II – przerwa w nauce.

 

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Terminy składania wniosków:

Moduł I – od dnia 02 marca 2015 do dnia 31 sierpnia 2015 roku

Moduł II – od dnia 02 marca 2015 roku do 30 marca 2015 roku na semestr letni oraz od dnia 01 września 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku na semestr zimowy.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki:
Pobierz (1_wniosek on pelnoletnia 2015.doc)1_wniosek on pelnoletnia 2015.doc [1_wniosek on pelnoletnia 2015.doc] 276 Kb
Pobierz (2_wniosek on podopieczny 2015.doc)2_wniosek on podopieczny 2015 [2_wniosek on podopieczny 2015] 259 Kb
Pobierz (4_wkladka obszar a zadanie nr 2.doc)4_wkladka obszar a zadanie nr 2 [4_wkladka obszar a zadanie nr 2] 77 Kb
Pobierz (5_wkladka obszar b zadanie nr 1 i nr 2.doc)5_wkladka obszar b zadanie nr 1 i nr 2 [5_wkladka obszar b zadanie nr 1 i nr 2] 72 Kb
Pobierz (7_wkladka obszar c zadanie nr 2.doc)7_wkladka obszar c zadanie nr 2 [7_wkladka obszar c zadanie nr 2] 79 Kb
Pobierz (8_wkladka obszar c zadanie nr 3.doc)8_wkladka obszar c zadanie nr 3 [8_wkladka obszar c zadanie nr 3] 75 Kb
Pobierz (9a_wkladka obszar d.doc)9a_wkladka obszar d [9a_wkladka obszar d] 74 Kb
Pobierz (9b_wkladka modul_ii.doc)9b_wkladka modul_ii [9b_wkladka modul_ii] 97 Kb
Pobierz (9c_zal2a do wniosku zas.lekar c_1.doc)9c_zal2a do wniosku zas.lekar c_1 [9c_zal2a do wniosku zas.lekar c_1] 54 Kb
Pobierz (9e_zal4_do_wniosku_modul_ii_zas.uczelnia.doc)9e_zal4_do_wniosku_modul_ii_zas.uczelnia [9e_zal4_do_wniosku_modul_ii_zas.uczelnia] 38 Kb
Pobierz (9_wkladka obszar c zadanie nr 4.doc)9_wkladka obszar c zadanie nr 4 [9_wkladka obszar c zadanie nr 4] 82 Kb
Pobierz (owiadczenie dochody2015.doc)owiadczenie dochody2015 [owiadczenie dochody2015] 51 Kb
Pobierz (Zal 3 do wniosku osw_przetw_danych.doc)Zal 3 do wniosku osw_przetw_danych [Zal 3 do wniosku osw_przetw_danych] 29 Kb
Pobierz (Zał 1 do wniosku_dochody.doc)Zał 1 do wniosku_dochody [Zał 1 do wniosku_dochody] 43 Kb

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *