11 listopada

W czwartek 11 listopada upamiętnimy 103 rocznicę odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI  przez POLSKĘ.

Nasza WOLNOŚĆ była jednym z najważniejszych elementów powojennego ładu zawartego w traktatach wersalskich. Postanowienia owe zmaterializowały marzenia Polaków o własnym niezależnym kraju.

 W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy podzielona między trzy kraje zaborcze – Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Bezskutecznie. Dopiero po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne.

Powstanie wolnej i niepodległej Polski było jednym z czternastu punktów przedstawionych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona jako kryteriów ustaleń powojennych regulujących ówczesne stosunki międzynarodowe. Przemówienie Wilsona stało się podstawą dla rokowań pokojowych i jednym z niezwykle ważnych aktów sankcjonujących odbudowę polskiej państwowości. Szczególną rolę w procesie odzyskania niepodległości odegrali wybitni wojskowi i politycy, w tym Józef Piłsudski, Roman Dmowski oraz Ignacy Paderewski.

Dziś będąc spadkobiercami, niepodległościowych osiągnięć Naszych przodków, starajmy się kultywować patriotyczne tradycje ojców. Bądźmy dumni z naszej tożsamości narodowej, zapisanej niejednokrotnie na burzliwych kartach historii Polski i Polaków.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *