Żegnamy absolwentów szkoły

10 czerwca o godzinie 11 spotkaliśmy się ostatni raz w murach tej szkoły.
Zdjęcia z rozdania świadectw można odebrać w sekretariacie szkoły.