Wyprawa do Eko Doliny

Dnia 10 maja odbyło się III Seminarium dla Koordynatorów, nauczycieli – opiekunów oraz uczniów, którzy wzięli udział w konkursie „Bogactwo energetyczne natury”. Program obejmował odwiedzenie Eko Doliny.