Wypłata stypendiów za rok 2016/2017

Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły. W dniu dzisiejszym (27.02.2018 r.) wypłacono stypendia za rok 2016/2017. Środki zostały przelane na konta wskazane we wnioskach.

.