Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Od dnia 25 maja br. zapraszamy Absolwentów Technikum nr 4 do sekretariatu w celu odebrania Dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie.

.