Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 • 4 IX 2017 r. – godz. 8.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
 • 13 IX 2017 r. – Zebranie rodziców – godz. 16.00
 • 13 IX 2017 r. – Zebranie Rady Rodziców – godz. 17:00
 • 13 X 2017 r. – Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej – lekcje skrócone (plan B)
 • 21XI – 24XI 2017 r. – próbny egzamin maturalny z Operonem
 • 29 XI 2017 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców (Dzień Otwarty Szkoły):
  – informacja o przewidywanych ocenach dla uczniów klas IV Technikum
 • 13 XII 2017 r. – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach IV Technikum
 • 1& XII 2017 r. – koniec I semestru w klasach IV Technikum
 • 23 XII – 31 XII 2017 r. – przerwa świąteczna – dni wolne
 • 3 I 2018 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców – informacja o przewidywanych ocenach dla uczniów I – III T, II – III ZSZ i I BS.
 • 11 I 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ i BS
  względy organizacyjne, cześć pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (termin będzie ustalony po wskazaniu przez OKE)
 • 17 I 2018 r. – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach I – III T, II – III ZSZ i I BS
 • 21 I 2018 r. – koniec I semestru w klasach I – III T, II – III ZSZ i I BS
 • 29 I – 11 II 2018 r. – Ferie Zimowe – dni wolne
 • ? III – ? III 2018 r. – rekolekcje tylko dla uczniów uczęszczających na religię!
  – ustalenia w późniejszym terminie
 • 29 III – 03 IV 2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne
 • 11 IV 2018 r. – godz. 16.00 – zebranie rodziców (Dzień Otwarty Szkoły):
  – informacja rodziców o przewidywanych ocenach dla uczniów klas IV Technikum
 • 23 IV 2018 r. – koniec klasyfikacji w klasach IV Technikum
 • 27 IV 2018 r. – zakończenie zajęć w klasach IV Technikum
  – uroczyste pożegnanie absolwentów technikum godz. 9.00
 • 30 IV 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ, BS
 • 2 V 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ, BS
 • 4 V – 23 V 2018 r. – egzamin maturalny w terminie głównym.
 • 4 V 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ, BS – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 7 V 2018 r.dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ, BS – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 8 V 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum 
  – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 1 VI 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ, BS 
  – piątek po Bożym Ciele
 • 6 VI 2018 r. – godz. 16.00 – zebranie rodziców (Dzień Otwarty Szkoły):
  – informacja rodziców o przewidywanych ocenach w klasach I – III T, II – III ZSZ i I BS
 • 15 VI 2018 r. – koniec klasyfikacji w klasach I-III T, II-III ZSZ, I BS
 • 19 VI 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  tylko dla Technikum – względy organizacyjne, część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • 22 VI 2018 r. – godz. 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 3 VII 2018 r. – wydanie świadectw dojrzałości
 • 21 VIII 2018 r. – godz. 9.00 – część pisemna egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej
 • 27 VIII – 30 VIII 2018 r. – egzaminy poprawkowe
 • 21 – 22 VIII 2018 r. – część ustna egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej