Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 • 3 IX 2018 r. – godz. 8.30 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
 • 12 IX 2018 r. – godz. 16:00 – Zebranie rodziców
 • 12 IX 2018 r. – godz. 17:00 – Zebranie Rady Rodziców
 • 12 X 2018 r. – lekcje skrócone (plan B) – szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • 14 IX 2018 r. – 11:00 uroczyste otwarcie stadionu lekkoatletycznego
 • 2 XI 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ, BS (1)
 • XI 2018 – próbny egzamin maturalny z Operonem
 • 28 XI 2018 r. (środa) – godz. 16.00 – Zebranie rodziców – informacja
  o przewidywanych ocenach dla uczniów klas IV
 • 12 XII 2018 r. – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach IV
 • 14 XII 2018 r. – koniec I semestru w klasach IV
 • 23 XII – 31 XII 2018 r. – przerwa świąteczna – dni wolne
 • 2 I 2019 r.(środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców (informacja
  o przewidywanych ocenach dla uczniów I – III T, III ZSZ, I-II BS)
 • 10 I 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ, BS (2) 
  – względy organizacyjne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • 16 I 2019 r. – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach I – III T, II – III ZSZ,
  I BS
 • 18 I 2019 r. – koniec I semestru w klasach I – III T, III ZSZ, I-II BS.
 • 11 II – 24 II 2019 r. – Ferie Zimowe – dni wolne
 • ? III – ? III 2018 r. – rekolekcje tylko dla uczniów uczęszczających na religię!
 • 18 – 23 IV 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne
 • 10 IV 2019 r. – godz. 16.00 – zebranie rodziców (Dzień Otwarty Szkoły):
  – informacja rodziców o przewidywanych ocenach dla uczniów klas IV
 • 24 IV 2019 r. – koniec klasyfikacji w klasach IV
 • 26 IV 2019 r. – zakończenie zajęć w klasach IV – uroczyste pożegnanie absolwentów technikum godz. 9.00
 • 2 V 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ, BS (3)
 • 6 V – 23 V 2019 r. – egzamin maturalny w terminie głównym.
 • 6 V 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ, BS (4) – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 7 V 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ, BS (5)
  – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 8 V 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, ZSZ, BS (6)
  – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 29 V 2019 r. – godz. 16.00 – zebranie rodziców (Dzień Otwarty Szkoły):
  – informacja rodziców o przewidywanych ocenach w klasach I-III T, III ZSZ
  i I-II BS.
 • 12 VI 2019 r. – koniec klasyfikacji w klasach I-III T, III ZSZ i I-II BS
 • 18 VI 2019 r. – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 • 21 VI 2019 r. – godz. 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 2 VII 2019 r. – wydanie świadectw dojrzałości
 • 20 VIII 2019 r. – godz. 9.00 – część pisemna egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej
 • 20 – 21 VIII 2019 r. – część ustna egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej
 • 26 VIII – 30 VIII 2019 r. – egzaminy poprawkowe