Maturalny

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w nowej formule

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w starej formule

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2018 r.

Wewnętrzna instrukcja dla zdających pisemny egzamin maturalny

Wybrane wzory matematyczne

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku 2018

Komunikat o dostosowaniach warunków i form egzaminu maturalnego obowiązujących w roku 2018

Komunikat o egzaminie z informatyki

Komunikat o przyborach z których można korzystać na egzaminie maturalnym w roku 2018