Rekrutacja do ZSMI

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku pragnie pomóc Tobie w dokonaniu wyboru i proponuje Ci  atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie.  W naszej szkole możesz podjąć naukę w:

technikum  w zawodach:

TECHNIK INFORMATYK (klasa E-SPORT)  

Jest to niezwykle atrakcyjny kierunek, dający szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych.

Jeśli Twoją pasją jest informatyka, a zwłaszcza gry komputerowe i internetowe turnieje, uwielbiasz ducha rywalizacji, ta klasa jest wymarzona dla Ciebie!

Cele ogólne klasy e sport

 • przygotowanie uczniów do potrzeb rynku pracy / kariery e-sportowej;
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami rządzącymi e-sportem;
 • przygotowanie do gry drużynowej na poziomie profesjonalnym;
 • zaznajomienie uczniów z obecnie stosowanymi silnikami gier;
 • zaznajomienie z doborem i przygotowaniem sprzętu do gier;

Innowacja umożliwia przygotowanie uczniów/absolwentów do wejścia w dynamicznie rozwijający się rynek e sportu i gier komputerowych. Dzięki modyfikacjom nauczanych treści uczniowie zostaną zapoznani z technikami stosowanymi podczas projektowania gier komputerowych oraz zostaną zapoznani z technikami stosowanymi w rywalizacji drużynowej w grach komputerowych

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKIWANE PRZEZ UCZNIÓW W TRAKCIE NAUKI

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Praca: W firmach z każdej branży mających własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Profil  e-sport umożliwi absolwentom również pracę w roli organizatorów, technicznych, sędziów,  komentatorów lub może nawet trenerów. Będą mogli prowadzić  serwisy internetowe lub kanał Youtube dotyczący tej branży. Możliwości jest wiele.

TECHNIK INFORMATYK (klasa E-SPORT)
TECHNIK INFORMATYK (klasa E-SPORT)

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK MECHATRONIK

Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice; montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKIWANE PRZEZ UCZNIÓW W TRAKCIE NAUKI.

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

PRACA

 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
 • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.
Technik Mechatronik
Technik Mechatronik

TECHNIK ELEKTRYK

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKIWANE PRZEZ UCZNIÓW W TRAKCIE NAUKI

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Praca: Zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny

Technik elektryk
Technik elektryk

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Doświadczeni technicy informatycy prowadzą badania nad zastosowaniem komputerów: architektura komputerowa i projektowanie, struktura danych i bazy danych, algorytmy, sztuczna inteligencja, języki komputerowe, przesyłanie danych i robotyzacja. Technik informatyk zajmuje się też oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych projektów. Pisze i testują programy komputerowe.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKIWANE PRZEZ UCZNIÓW W TRAKCIE NAUKI

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Praca: Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Technik informatyk
Technik informatyk

TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKIWANE PRZEZ UCZNIÓW W TRAKCIE NAUKI

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Praca: technik mechanik: firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych, zakłady usługowo-naprawcze. Absolwenci po skończeniu naszej szkoły otrzymują oferty pracy w Lęborskiej firmie MEYN, oraz Gdańskiej firmie ZRE.

Technik mechanik
Technik mechanik

TECHNIK TELEINFORMATYK

Projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
3) montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
4) instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
5) administrowania sieciami teleinformatycznymi.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKIWANE PRZEZ UCZNIÓW W TRAKCIE NAUKI

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

UWAGA ! TECHNIK TELEINFORMATYK PO ZDANIU DODATKOWO KWALIFIKACJI

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

UZYSKUJE DODATKOWO DYPLOM W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

Technik teleinformatyk
Technik teleinformatyk

w Szkole Branżowej I Stopnia:

ELEKTRONIK

Buduje, konserwuje, remontuje i naprawia urządzenia oraz układy elektroniczne. W zakres pracy montera elektronika wchodzą urządzenia i układy elektroniki ogólnej, montaż oraz naprawy komputerów i urządzeń do nagrywania, odtwarzania i przesyłania dźwięków oraz obrazów, elektronicznych instrumentów muzycznych, elektronicznego sprzętu medycznego, montaż i naprawa systemów elektroniki przemysłowej. Ponadto monter elektronik sprawdza parametry nowych układów elektronicznych.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter-elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych;

2) montowania podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach;

3) instalowania i konserwowania urządzeń elektronicznych.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKIWANE PRZEZ UCZNIÓW W TRAKCIE NAUKIE.

E.5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

E.6 Wykonywanie instalacji i urządzeń elektronicznych

PRACA

 • w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne,
 • na stanowiskach montażu i konserwacji urządzeń elektronicznych,
 • w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
 • w placówkach handlowych sprzedających sprzęt elektroniczny.
Elektronik
Elektronik

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
2) obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKIWANE PRZEZ UCZNIÓW W TRAKCIE NAUKI

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Praca: Mechanik-monter maszyn i urządzeń może być zatrudniony w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.Absolwenci po skończeniu naszej szkoły otrzymują oferty pracy w Lęborskiej firmie MEYN, oraz Gdańskiej firmie ZRE.

Mechanik- monter maszyn i urzadzeń
Mechanik- monter maszyn i urzadzeń

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.

UWAGA ! młodociani pracownicy – podpisują umowę z pracodawcą na praktyczna naukę zawodu.

Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych

WIELOZAWODOWA

Klasa wielozawodowa skupia uczniów w zawodach rzadko występujących, ale bardzo potrzebnych na rynku pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, zakładach rzemieślniczych. Uczeń zostaje przyjęty do klasy wielozawodowej pod warunkiem zawarcia umowy o pracę z wybranym przez siebie pracodawcą. W celu uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych w wybranej dziedzinie, każdy uczeń w trakcie nauki jest zobowiązany do odbycia kursów zawodowych. Wiąże się to z ponoszeniem kosztów podróży i pobytu ucznia na w/w kursach.

W klasie wielowawodowej uczymy  takich zawodów jak: blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, ślusarz lub inny związany z profilem  kształcenia w naszej szkole.

UWAGA !młodociani pracownicy – podpisują umowę z pracodawcą na praktyczna naukę zawodu.

Jeden z zawodów w klasie Wielozawodowej:

Wielozawodowa
Wielozawodowa