O szkole

Dyrektor mgr Grzegorz Popin
Wicedyrektor mgr Iwona Kłosowska
Wicedyrektor mgr inż. Mirosław Naczke

4-letnie Technikum o profilach kształcenia:

 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Technik informatyk
 • Technik informatyk (e-sport)
 • Technik teleinformatyk
 • Technik elektryk

Szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodach:

 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik
 • Wielozawodowa (ślusarz, elektryk, operator obrabiarek skrawających, lakiernik, blacharz, elektronik, itp.)

Siedzibę Szkoły stanowi kompleks zabudowań usytuowanych nad rzeką Okalicą w spokojnej willowej części miasta, który powstał w 1938 roku na potrzeby niemieckiej szkoły.
W jego skład wchodzą:

 • budynki administracyjno- dydaktyczne
 • budynki dydaktyczne
 • budynki sportowe

Budynki te połączone są szerokim, przestronnym holem.
Do celów dydaktycznych szkoła posiada odpowiednio wyposażone gabinety przedmiotowe, pracownie specjalistyczne oraz salę audytoryjną. Biblioteka szkolna szczyci się bogatym księgozbiorem i funkcjonalną czytelnią wyposażoną w 8 stanowisk komputerowych podłączonych do internetu, skaner oraz drukarkę laserową.
Czas wolny od nauki uczniowie mogą spędzać w czytelni lub w ogólnie dostępnej kawiarence.
Uroczystości i zabawy szkolne organizowane są w auli, która pod względem wielkości i urody nie ma sobie równej w całym województwie.
Nad zdrowiem uczniów czuwa pielęgniarka szkolna, a ich bezpieczeństwa strzeże agent ochrony.

Staramy się być placówką przyjazną uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym. Opracowaliśmy projekt adaptacji szkoły do ich potrzeb. Zgromadziliśmy część potrzebnych środków finansowych. Przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczęliśmy konieczne prace.